PDF Nyomtatás E-mail

1. MODUL

IKT ALAPISMERETEK


AZ ELSŐ MODUL TARTALMA

Az IKT alapismeretek modul vizsgafeladatai feleletválasztós (teszt) kérdéseket tartalmaznak, összesen hat témakörből.

Az egyes témakörök kérdéseinek száma, és az adott témakörben a vizsgán szereplő kérdések száma a következő:

Sorszám Megnevezés Összes kérdés
A vizsgán szereplő kérdések száma
1. Hardver 156 8
2. Szoftver 84 3
3. Információs hálózatok
86 5
4. Az IKT a mindennapokban
180 12
5. Biztonság 70 5
6. Szerzői jog és törvény
54 3
Összesen 630 36

 

Minden tesztkérdéshez 4-4 válasz tartozik. A vizsgázónak a megadott válaszok közül kell kiválasztania a helyes választ, illetve válaszokat, mivel egy-egy kérdésre több helyes válasz is adható.

ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A MEGOLDÁSHOZ ÉS A JAVÍTÁSHOZ

Az 1. modul vizsgáztatása automata vizsgaszoftverrel történik. A program a kérdéseket, az azokhoz tartozó válaszokkal együtt véletlenszerűen választja ki. A vizsgázó bejelöli az általa helyesnek vélt válaszokat: az adott kérdéstől függően 1, 2, 3 vagy 4 választ kell megjelölni. A kérdéshez tartozó négy lehetséges válasz sorrendje szintén véletlenszerű.

A szoftver a vizsgázó által megadott válaszokat automatikusan ellenőrzi és értékeli: minden kérdés 1 pontot ér, amennyiben a vizsgázó a megfelelő és csak a megfelelő válaszokat jelölte be (részpontszám nem adható).

Az elérhető maximális pontszám 36.

A sikeres vizsgához a vizsgázónak legalább 27 pontot kell elérnie.

A tesztek kitöltéséhez semmilyen segédeszköz, egyéb program nem használható.

A vizsgafeladat megoldására 45 perc áll rendelkezésre.

(Az „Általános irányelvek a megoldáshoz és a javításhoz” című részt a vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak meg kell kapnia.)