PDF Nyomtatás E-mail

4. MODUL

TÁBLÁZATKEZELÉS


AZ NEGYEDIK MODUL TARTALMA

A negyedik modul 80 feladatot tartalmaz. A vizsgán ezek közül egyet kell megoldani. A feladatok megoldása során előre elkészített fájlokat is kell használni, amelyeket a vizsgaközpont tesz elérhetővé a vizsgázó számára.

ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A MEGOLDÁSHOZ ÉS A JAVÍTÁSHOZ

A vizsgafeladat megoldásához kizárólag a kiválasztott táblázatkezelő program használható.
A vizsgaközpont a használt programnak megfelelően a programspecifikus elemeket másra cserélheti (pl. diagramtípus, súgótéma).
A vizsgázónak a táblázatkezelő alkalmazást, és a feladat megoldásához szükséges fájlokat önállóan kell elindítania, majd a munka végeztével be kell azokat zárnia.
A vizsgázó a feladat megoldásához szükséges fájlok megnyitásához (a fájl pontos nevének és helyének megadásán kívül) semmilyen segítséget nem kaphat.
A megoldások során szükség szerint segédtáblázatok is létrehozhatók. A táblázatokat át lehet rendezni, amennyiben ez a feladat megoldhatóságát nem akadályozza. A nyomtatások azonosítása érdekében a vizsgaközpont kérheti azonosító adat (pl. név) bevitelét a munkalap egy üres cellájába. A nyomtatási feladat ekkor csak az azonosító adat beírása esetén értékelhető. A központ fájlba történő nyomtatást is kérhet, ilyenkor a megadott helyen és névvel kell létrehozni a fájlt.
A vizsgázónak a megoldás során alap és emelt szintű feladatokat kell elvégeznie. Minden feladathoz 10 alap szintű és 3 emelt szintű feladat tartozik. A kétféle feladat külön értékelendő.
Az alap szintű feladatokat legalább 90%-ban kell teljesíteni, az emelt szintű feladatokból – a feladat jellegétől függően – legalább kettőt kell elvégezni, vagy a feladatot 50%-ban jól kell megoldani ahhoz, hogy a vizsga sikeres legyen.
Azoknál az alap szintű feladatoknál, ahol két, nem képlet létrehozásával kapcsolatos részfeladatot kell megoldani, az adható százalékpontszám megosztható (2×5%). A képletek létrehozását kérő alap szintű műveletekre részpontszámok nem adhatók.
Azokra az emelt szintű feladatokra, amelyekben új diagramot kell létrehozni a megadott szempontok szerint, a lehetséges összpontszám 35%-a adható, ha a diagram a megadott típussal, a megadott módon és adatokkal készült el, és nem takar értéket tartalmazó cellát. Ha a vizsgázó megkapta ezt a 35%-ot, akkor további 3×5% adható a diagram formázásával kapcsolatos műveletek elvégzéséért. Így az új diagram létrehozását kérő feladatra legfeljebb
50% adható, a másik két emelt szintű feladat helyes megoldása ekkor 25-25%-ot ér.
A nem diagrammal kapcsolatos emelt szintű részfeladatokra részpontszám nem adható.
Azokban a feladatokban, amelyekben nem kell új diagramot létrehozni, mind a három emelt szintű részfeladat azonos pontot ér. Így ezen feladatok legalább két emelt szintű részfeladatát kell megoldani a sikeres vizsgához.
A feladatok pontosan megjelölik, melyik cellával vagy tartománnyal kell dolgozni. Csak azokra a feladatokra adható pont, ahol a megadott és csak a megadott helyen történt a szükséges beállítás, illetve adat, képlet bevitele.
A feladatokban a kiszámolandó értéket mindig a táblázatkezelőben alkalmazott képlettel kell kiszámolni, és azt a táblázatba bevinni.
Jelölések
A cellacímekre történő hivatkozáskor betű–szám hivatkozást alkalmaztunk: az oszlopokat betűk, a sorokat számok jelölik. Ha a vizsgázó gépén a táblázatkezelő olyan hivatkozásokat használ, ahol az oszlopokat is számok azonosítják, az alábbi ábra adhat segítséget a címek átalakításában:
A B
C
D

E

F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

 

Tartományok jelölésénél a tartomány kezdő- és végcímét kettőspont választja el egymástól.

  • Alap szintű művelet
  • Emelt szintű művelet

Legtöbbször a munkalap kifejezést használtuk az ív (sheet) megnevezéseként.

A vizsgáztató ellenőrzi és a nemzetközileg meghatározott irányelveknek megfelelően értékeli a megoldást.

A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható.

A vizsgafeladat megoldásához rendelkezésre álló idő 45 perc.

(Az „Általános irányelvek a megoldáshoz és a javításhoz” című részt a vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak meg kell kapnia.)